200 години Австрийски кадастър, цифровата революция и поземлената администрация