Обява за конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители