Началник на сектор „София-Запад“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,