Началник на сектор „Административен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София