Началник на отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“