Желая да подам заявление за извършване на услуга от името на друго лице. Какво пълномощно ми трябва?