Защо гражданите трябва да предоставят копие от нотариалния акт на собствеността си?