В издаваната от СГКК скица за собственици са записани наследодателите, въпреки че ...