Собственици на апартаменти в жилищни блокове и кооперации, също ли трябва да предоставят нотариални актове?