Може ли съседа да промени границата между моя и неговия имот без да бъда уведомен за това?