Какво е самостоятелен обект в сграда съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър?