Какъв е ангажиментът на гражданите при изработването на КККР?