Как собствениците ще научат, че от тях се очаква да представят копие на нотариален акт?