Кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР) са одобрени и влезли в сила, но имотът не е нанесен или е нанесен неправилно.