Има ли санкция ако гражданин не разбере че попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР или пък живее в чужбина?