Документът за собственост е на името на единия съпруг, въпреки че имотът е семейна имуществена общност...