Проект за развитие на е-услуги, предоставяни от АГКК, за по-добро административно обслужване на потребителите, чрез усъвършенстване на информационните и комуникационни системи