Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър