Одобрени с влязла в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Шумен