Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Враца