Логистично обезпечаване на конференция и пленарно заседание на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз