Доставка на 1 (един) брой сървър за предоставяне на услуга Web Map Service (WMS) за потребителите на АГКК