„Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“