Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на АГКК и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър