Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на АГКК и регионалните СГКК