Българският антарктически институт включи в програмата на 24-тата Българска антарктическа експедиция на о-в Ливингстън възложения от АГКК проект за провеждане на геодезически измервания и картографиране на района на българската база в Антарктика