а вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Алеко константиново, общ. Пазарджик