В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г. Службите по геодезия, картография и кадастър Варна, Плевен, Софийска област и Стара Загора съобщават: