Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Чавдар, обл. София