Обява и График за започване на процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София