На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик