На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Главиница, общ. Пазарджик