На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Драгор, общ. Пазарджик