На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София