Уведомления

 • Изходящ № 24-22053-15.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  МИХАИЛ КИРИЛОВ КАРАБАДЖАКОВ ДО: ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-457892-10.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6204-07.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22058-15.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ИРИНА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА ТИХОМИРА ГЕОРГИЕВА ГЬОНДОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-467635-16.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7284-06.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-19362-13.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА АТАНАС ИВАНОВ МИТЕВ ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА МАЛЪКДЕНЕВА ДАНИЕЛА ДИМТРОВА СТОЙКОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-270359-26.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5833-29.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-20374-25.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  БАХТЕНУР РЕДЖЕБ ЗОР МУСТАФА РЕДЖЕБ ЗОР гр. Цар Калоян, ул „Азърбейджан“ №10
  Публикация на: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.

 • Изх. № 24-22164-16.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ЯНКА ИВАНОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл.18а, ал.10, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-317418-21.07.2020 г. от заявителел Ваня Петкова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-317261-20.12.2019 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за отразяване верния контур и нанасяне на самостоятелни обекти в сграда, находящи се на адрес: гр. Елена, ул. „Неофит Бозвели“ №1.

 • Изх. № 24-19171-12.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КИТАНОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-339968-03.08.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Яворница, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 87134.37.5, находящ се в землището на с. Яворница, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-22306-17.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ПРОКОП СМИЛЕНОВ ВЪЧКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-406851-08.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Долна Градешница, общ. Кресна за поземлен имот с идентификатор 22068.8.59, находящ се в землището на с. Долна Градешница, общ. Кресна.

 • Изх. № 24-22166-16.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  МАРИЯ КОСТОВА ПЕТЪР ХРИСТОВ
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл.18а, ал.10, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-353068-10.08.2020 г. от заявителел Райна Георгиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-182104-04.08.2020 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда, находящи се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ №5.