Уведомления

 • Изходящ № 24-20249-24.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл.53, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-17889-29.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  До: РОСЕН КИРИЛОВ ГАМИНЧЕВ До: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
  Публикация на: 
  Кюстендил

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

   

  На основание чл. 49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че с протокол № 24 от 27.07.2020 г. на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на имот с идентификатор 78584.889.10, намиращ се в землището на на с. Църварица, общ. Невестино, обл. Кюстендил.

  Материалите са на разположение в СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ.

 • Изходящ № 24-22547-21.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  Собствениците на апартаменти и други - СОС в сграда с идентификатор 83510.674.231.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.“Владайско въстание“ 157)
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че е издадена заповед № 18-8810-21.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен.

 • Изходящ № 24-22425-18.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  ВЕРГИНИЯ АСПАРУХОВА КОСТОВА ДИНКА МИЛАНОВА ЙОРДАНОВА АННА ПЕЮВА ВЛАДОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-262318-24.08.2017 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6413-14.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22366-17.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-303952-14.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7488-13.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22313-17.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  НИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА ДО: САНИМПЕКС - ЕООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-57739-04.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5758-26.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-22369-17.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ „ЕЛРЕМО“ ООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 09-120359-12.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6877-27.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22410-18.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  ЕЛЕНА КРУМОВА ЧЕРЕЧАНСКА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-210080-27.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6256-08.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.