Уведомления

 • Изходящ № 24-11349-21.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2020
  До: 
  ЗДРАВКА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА СТЕФАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 НЕЙЧО НАЙДЕНОВ НЕЙЧОВ ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТУЖАРОВ ГР. ХИСАРЯ, П.К. 4180 ГР. ПЕРНИК, П.К. 2350 АНЕЛИЯ ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА ГР. ТРОЯН, П.К. 5600
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-487008-28.10.2019 г. и на основание чл. 54, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена Заповед № 18-2468-06.03.2020 г. на Началник на СГКК град Ловеч за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 20688.500.316 с адрес: гр. (с.) Дерманци, община Луковит, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-1905 / 28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изходящ № 24-11263-21.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2020
  До: 
  АНЖЕЛО ЕМИЛОВ ЧИПРАНСКИ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-529257-21.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-901-27.01.2020г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-11252-21.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2020
  До: 
  АТАНАС СТЕФАНОВ ТЯНКОВ СТЕФАН АТАНАСОВ ТЯНКОВ ХРИСТИНА АТАНАСОВА ТЯНКОВА
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-537731-26.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-907-27.01.2020г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-11258-21.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2020
  До: 
  ПЕТРАНКА ДЕНЕВА СИМЕОНОВА ДЕЯН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-578785-19.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2465-06.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-11246-21.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2020
  До: 
  БОГДАН ПЕЕВ БОГДАНОВ ЕЛЕОНОРА РАЙЧЕВА БОГДАНОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-573393-16.12.2019г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-85819-03.04.2020 е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 47295.124.1271, с адрес: с. Марково, общ. „Родопи“, обл. Пловдив, ул.

 • Изх. № 24-11368-22.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА БОРИС ДИМИТРОВ ГРАМАТИКОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-181337-07.05.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 40539.45.3 и 40539.45.13, находящи се в землището на с. Кулата, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-11371-22.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ПАНЧО АТАНАСОВ ПАНОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-181337-07.05.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 40539.45.12, находящ се в землището на с. Кулата, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-11370-22.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА НИКОЛА АТАНАСОВ ПАНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-181337-07.05.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 40539.45.27, находящи се в землището на с. Кулата, общ. Петрич.