Уведомления

 • Изходящ № 24-18728-06.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  Собствениците на апартаменти и други - СОС в сграда с идентификатор 83510.671.102.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.“Калиакра“ 7, вх.1
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че е издадена заповед № 18-7311-06.08.2020г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен, състоящо се в поправка на схемите на СОС в сграда с идентификатор 83510.671.102.1.

 • Изх. № 24-18692-06.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  МАКРЕНА ЛЮБЕНОВА ДЖАДЖЕВА ГАБРИЕЛА КОСТАДИНОВА ДЖАДЖЕВА МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДЖАДЖЕВА ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДЖАДЖЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.  № 01-177767-04.05.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6819-24.07.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Ръждак, общ.

 • Изходящ № 24-14780-29.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  ГЮРГЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ №4 ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА ГР. СОФИЯ УЛ. „КОНЬОВИЦА“ №30 ВХ.Б ЕТ.6 АП.40 БОРИС НИКОЛАЕВ КОЛЕВ ГР. СОФИЯ УЛ. „ПЕРЕ ТОШЕВ“ №9 ВХ.А ЕТ.1 АП.3 ПЕТЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА ГР. СОФИЯ УЛ. „ПЕРЕ ТОШЕВ“ №9 ВХ.А ЕТ.1 АП.3
  Публикация на: 
  Търговище

    На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-122251-09.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5819-29.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ТЪРГОВИЩЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-18476-04.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  Н-ци на ГЕОРГИ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК и чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-266822-25.06.2020г., подадено на основание чл. 35а, ал.2 от ЗКИР, e издадена заповед № 18-7217-04.08.2020 г.

 • Изх. № 22-158-04.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  МАРИЕЛА КИРИЛОВА АЛЕКСОВА ДО: АНТОНИО КИРИЛОВ ИВАНОВ
  Публикация на: 
  Бургас

              На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-175394-30.04.2020г., подадено на основание чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-15555-06.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2020
  До: 
  АЛЕКСАНДЪР БОТУНСКИ ГР. ВАРНА КВ. „МЛАДОСТ“ БЛ.9 АП.6 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЗДРАВЕЦ“ №1 ВХ.Б ЕТ.4 АП.12
  Публикация на: 
  Търговище

        На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-182677-08.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6129-06.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР.

 • Изходящ № 24-18513-05.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  МАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ДО: ТЕОДОРА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА-МИЛАНОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-176980-04.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5881-30.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-18488-04.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  МАРИЯ МИХАЙЛОВА КАЛЪЧЕВА ИЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВРАЧОВСКА-СЕМЕРДЖИЕВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-20978-16.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5153-16.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.