Уведомления

 • Изходящ № 20-52069-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  НАДЯ БОЖИДАРОВА СТЕФАНОВА-ВАСИЛЕВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА СТЕФАНОВА-ВАСИЛЕВА,

 • Изходящ № 20-52065-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  Г-ЖА ВАЛЕРИЯ БОЖИДАРОВА БЕЛОВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА БЕЛОВА,

 • Изх. № 24-18847-07.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧЕТИНОВ СВЕТЛА БОРИСОВА БИСОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-157792-13.04.2020г. от  ИМД 13 ООД  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1972.3045, 68134.1972.3044, 68134.1972.3043 и 68134.1972.3038, находящи се в  район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-18822-07.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  АННА ЛЮБОМИРОВА ГЕШЕВА РАДОСЛАВА ВЕЛИНОВА КОНАКЧИЙСКА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-440493-01.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4850-10.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-18957-10.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ЕЛЗА ЛЕВОН ДЕРДЕРЯН ТЕОДОР КАРЕКИН ХАМПАРЦУМЯН
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-241106-28.06.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5161-16.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. No 24-18965-10.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ЛЮБОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-189714-13.05.2020 г. от МИРОСЛАВ РОСЕНОВ МИРЧЕВ и ГАЛИНА ЗАПРЯНОВА ЗАПРЯНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4329.1666,  68134.4329.1650, 68134.4329.899, 68134.4329.322 и 68134.4329.320, район „Овча купел“, Столична община.

 • Изх. No 24-18964-10.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  „БРИЛИАНТ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-107857-28.02.2020 г. от МАРИЯ МАРИНОВА СТОИЧКОВА, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4414.80, като се засяга имот с идентификатор 68134.4414.211, находящи се в гр.

 • Изх. No 24-18975-10.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  КИРИЛ МАРКОВ МИЛКА МАРКОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-263867-24.06.2020 г. от ВЕНДИГО ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти находящи се в  с.