Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24676-12.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ЦВЕТЕЛИНА МИХОВА АНГЕЛОВА
Подразделения

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс,  във връзка с чл. чл.53б, ал.5, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-160323-14.04.2020 г., подадено на основание  основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8627-15.09.2020 г., засягащо имот с идентификатор 56407.112.55, 56407.112.60, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1.    Заповед № 18-8627-15.09.2020 г.
2.    Скица-проект № 15-652143-21.07.2020 г.

 НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:    
    / ИНЖ.СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА /

Дата на залепване на таблото: 14.10.2020г.  
Дата на сваляне от таблото: 28.10.2020г.  
 

slogan bg