Премини към основното съдържание

изх. № 20-81367-07.12.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
МИЛЕНА-ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА КАМБУРОВА
Подразделения

Приложено изпращаме ви Заповед за отстраняване на явна фактическа грешка на част от КККР за землище с.Капитан Андреево общ. Свиленград по чл.53б, ал.5, т.1 от ЗКИР. 

Приложение:
-    Уведомление изх.№24-27429-06.11.2020г. на СГКК-Хасково;
-    Заповед № 18-10738-06.11.2020г. на СГКК-Хасково.

    

Началник на Службата по геодезия, 
картография и кадастър  гр. ХАСКОВО:
 

slogan bg