Новини

Първи българо-македонски проект в областта на геодезията

ПЪРВИ  БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА

 

На 21 февруари т.г в Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе проведена двустранна българо-македонска работна среща, посветена на успешно приключилият първи съвместен проект в рамките на Меморандум за сътрудничество в областта на основните геодезически дейности, картографията и кадастъра на недвижимите имоти, геоинформатиката и инфраструктурата за пространствени данни, подписан през 2018 г. между АГКК и АКН.

Република Северна Македония бе представена от инж. Борис Тунджев, директор на  Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Северна Македония,  инж. Саша Димески, държавен съветник в АКН и проф. Златко Србиноски от Геодезическия факултет в Скопие. България бе представена от инж. Валентин Йовев, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Виолета Коритарова, изпълнителен директор на АГКК, инж. Весела Тодорова, главен секретар на АГКК. В срещата взеха участие и проф. Славейко Господинов и проф. Елена Пенева от факултета по геодезия на УАСГ.

Нов Главен секретар на АГКК от 22.10.2018 г.

От 22.10.2018 Длъжността Главен секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)  се заема от инж. Весела Тодорова. Завършила е висшето си образование - магистър по Геодезия, картография и фотограметрия. Тя е дългогодишен служител на Агенцията. От  2003 заема длъжността Началник на СГКК - Габрово и от 2008 е началник на СГКК - Велико Търново. 

Инж. Виолета Коритарова е новият изпълнителен директор от 20.06.2018 г.

Инж. Виолета Коритарова е новият ни Изпълнителен директор, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от 20.06.2018 г. 

Инж. Виолета Коритарова е експерт с опит в областта на геодезията и геоинформационните системи, инвестиционното планиране, поземлените имоти и регистри. Тя е дългогодишен служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като преди това е работила в Министерството на земеделието и горите и в Министерството на образованието и науката.