Новини

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ГЕОКАРТФОНД НА АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър отбеляза Световния ден на геодезиста с уникална изложба на автентични геодезически инструменти и стари, в това число и ръчно изработени, карти и кадастрални планове от преди почти две столетия. Изложбата е организирана от служителите на  Отдел „Геодезия и картография“, които в годините селектират, систематизират и архивират геодезически, картографски, кадастрални, фотограметрични и други материали и данни.

ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ Информация за медиите 20.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Инж. Коритарова: Работим за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

21 март е Световният ден на геодезиста!

Министерският съвет одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, насочени към подобряване на административното обслужване

Министерският съвет одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, насочени към подобряване на административното обслужване и качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, и намаляване на документооборота на хартиен носител между различните администрации.