Новини

Първа национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Областните дирекции "Земеделие".

Под егидата на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министъра на земеделието и храните Десислава Танева, в периода 22-24 юни 2016г., в гр. Варна се проведе първата национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Областните дирекции "Земеделие".

Успешно изпълнение на задачата от АГКК, поставена пред екип геодезисти на остров Ливингстън

На 7 февруари по обяд с полет от Рим в София се завърна предпоследната група на 24-та Национална Антарктическа експедиция.

АГКК посрещна с уважение, респект и благодарност за достойно свършената работа колегите геодезисти - доц. Борислав Александров и ас. Юри Цановски от УАСГ, полк. Петър Данчев и кап. Георги Михайлов от Военно-географската служба на МО.

По време на престоя си в българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън геодезистите успяха, с помощта на дрон, да заснемат недостъпни участъци като основа за съставянето на прецизна топографска карта.

Касовото обслужване в СГКК-София град и СГКК–Софийска област ще се осъществява от ЦКБ АД- такса за банката-1,90 лв., възможност за плащане и чрез ПОС терминални устройства на всяко гише

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че  касовото обслужване на гражданите в приемната на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София град и СГКК – Софийска област, във връзка със заплащане на държавните такси по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители, ще се осъществява от „Централна Кооперативна Банка“ АД.

Таксата, която ЦКБ ще събира за всяко плащане в брой към АГКК, ще бъде в размер на 1,90 лв., независимо от размера на сумата, която се внася за заявените услуги.

Меморандум за разбирателство между Агенцията по кадастър, имотен регистър и картографиране на Кралство Нидерландия и Агенция по геодезия, картография и кадастър

На 29 септември 2015г. в гр. София, със съдействието на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Посолството на Кралство Нидерландия в Република България, беше подписан Меморандум за разбирателство между Агенцията по кадастър, имотен регистър и картографиране на Кралство Нидерландия и Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Първо място в международния конкурс - „Безграничен Китай“, спечелено от наш колега

На 15-ти септември в Брюксел, Белгия, Димитър Папукчиев- Младши експерт в отдел международно сътрудничество и проекти, Дирекция АПФО в Агенцията по геодезия,картография и кадастър спечели първо място в  международния конкурс - „Безграничен Китай“. Наградата е 10 дневно пътуване до Китай.  В конкурса участваха повече от  550 участника от целия ЕС .