Новини

Открити са две Изнесени работни места на АГКК с адреси :ул. „Сердика” № 5, партер и ул.„Кракра” №3

Уважаеми потребители на услугите , предоставяни от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

Във връзка с подобряване обслужването на гражданите и повишаване на качеството на административните услуги, бихте могли да бъдете обслужвани от АГКК и в новите ни офиси в сградата на НАГ, ул. „Сердика” № 5, партер и в офиса ни на  ул. „Кракра” № 3

Р А Б О Т Н О В Р Е М Е:

от понеделник до петък

от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

Обучение на вътрешни и външни институционални потребители

 

 

 

             П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Среща на служителите с ръководството на АГКК и г-н Валентин Йовев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

На 20-ти юни, вторник, от 10,00ч. в залата на 4-ти етаж се проведе среща на служителите с ръководството на АГКК и г-н Валентин Йовев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

 

Г-н Йовев изрази подкрепа за развитието на целите, които стоят пред АГКК, за изпълнението на които агенцията ще работи усилено.

 

Срещата се проведе в конструктивен дух, като бяха обсъдени краткосрочните и средносрочните задачи пред агенцията, както и мерки за облекчаване на режимите при обслужване на потребителите на услуги, предоставяни от АГКК.

Изпълнителен директор на АГКК е инж. Михаил Киров

Считано от 16.06.2017г. Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е инж. Михаил Киров

Среща на Работната група за разработване на проект на Дългосрочна програма за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра с Изпълнителните директори на Агенцията от създаването й досега

На 2 май т.г. в АГКК се състоя среща на Работната група за разработване на проект на Дългосрочна програма за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра с Изпълнителните  директори на Агенцията от създаването й досега. На поканата се отзоваха инж. Гюрковски (директор в периода 2002-2003 г.), инж. Лазаров (директор в периода 2009-2013 г.) и инж. Йовев (директор в периода 2013-2015 г.).