Новини

Меморандум за разбирателство между Агенцията по кадастър, имотен регистър и картографиране на Кралство Нидерландия и Агенция по геодезия, картография и кадастър

На 29 септември 2015г. в гр. София, със съдействието на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Посолството на Кралство Нидерландия в Република България, беше подписан Меморандум за разбирателство между Агенцията по кадастър, имотен регистър и картографиране на Кралство Нидерландия и Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Първо място в международния конкурс - „Безграничен Китай“, спечелено от наш колега

На 15-ти септември в Брюксел, Белгия, Димитър Папукчиев- Младши експерт в отдел международно сътрудничество и проекти, Дирекция АПФО в Агенцията по геодезия,картография и кадастър спечели първо място в  международния конкурс - „Безграничен Китай“. Наградата е 10 дневно пътуване до Китай.  В конкурса участваха повече от  550 участника от целия ЕС .

Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ).

Днес 17.09.2015 г. инж. Светослав Наков, изпълнителен директор на АГКК и проф. Христо Пимпирев, председателя на управителния съвет на БЪЛГАРСКИЯ АНТАРКТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ подписаха договор за създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ).

Нов модерен офис в СГКК БУРГАС

Нов модерен офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър откри днес в Бургас министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Тя благодари на кмета на Бургас Димитър Николов за помещението, което общината предостави за фронт офис на агенцията в града. След направения ремонт то отговаря на всички европейски стандарти, каза Павлова. 

Заповед № РД-13-207/16.06.2015 – за промяна на формата за обмен на кадастрални данни

Документи: 

От Документи: по- горе бихте могли да изтеглите Заповед № РД-13-207/16.06.2015 – за промяна на формата за обмен на кадастрални данни.

Промените са в пояснинието на Ключова дума , последвана от код , име или стойност - COORDTYPE t,h,[zon]