Премини към основното съдържание

Открити са две Изнесени работни места на АГКК с адреси :ул. „Сердика” № 5, партер и ул.„Кракра” №3

Уважаеми потребители на услугите , предоставяни от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

Във връзка с подобряване обслужването на гражданите и повишаване на качеството на административните услуги, бихте могли да бъдете обслужвани от АГКК и в новите ни офиси в сградата на НАГ, ул. „Сердика” № 5, партер и в офиса ни на  ул. „Кракра” № 3

Р А Б О Т Н О В Р Е М Е:

от понеделник до петък

от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

Във връзка с подобряване обслужването на гражданите и повишаване на качеството на административните услуги от 01.09.2017 г.,СО - район „Илинден“ открива

ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /АГКК/

в сградата на районната администрация, ет. 2, стая. 221 за подаване на заявления по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и за получаване на изготвените документи за територията на СО - район „Илинден“

Р А Б О Т Н О В Р Е М Е:

ПОНЕДЕЛНИК: от 14:00 ч. до 16:00 ч.

ЧЕТВЪРТЪК: от 10:00 ч. до 12:00 ч.

slogan bg