Премини към основното съдържание

На 21.04.2023 г. СГКК-Хасково няма да приема заявления за предоставяне на кадастрални услуги в Центъра за административно обслужване (ЦАО), поради смущения в електрозахранването и планиран ремонт на ел. мрежата.

На 21.04.2023 г. Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково няма да приема заявления за предоставяне на кадастрални услуги в Центъра за административно обслужване (ЦАО), поради смущения в електрозахранването и планиран ремонт на ел. мрежата.

 

В този период няма да се приемат само заявления за предоставяне на услуги в приемната на СГКК – Хасково.

 

Гише „Получаване“ във СГКК – Хасково ще работи и ще предоставя услуги на граждани без прекъсване.

 

Подаването на заявления за услуги от АГГК ще продължи да се осъществява постоянно и без прекъсване чрез Всички останали форми на подаване:

 

1. УЕБ портал за онлайн-услуги – Кадастрално-административната информационна система – КАИС на адрес: https://kais.cadastre.bg/ 

 

2. Общини, в които оправомощени лица по ЗКИР (ОЗЛ) – служители на районна общинска администрация, предоставят услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на съответния район; подробно описание за местонахождение и работно време, на адрес: http://www.cadastre.bg/contacts-ozl

 

3. Общинските служби по земеделие по чл. 55, ал. 9 от ЗКИР - повече информация за местонахождението на офисите, работно време и връзка с тях, на адрес:  https://www.cadastre.bg/contacts/osz

 

4. Правоспособни лица, извършващи дейността по административно обслужване съгласно чл. 56 ЗКИР – издават скици, схеми и удостоверения за характеристики на имот, както и приемат заявления за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти. Повече информация за местонахождението на офисите, работно време и връзка с тях, на адрес:  http://www.cadastre.bg/practitioners/ozlp

 

slogan bg