На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР

Версия за печатВерсия за печат

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР в частта на преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно които до две години ще се достигне около 95 % покритие с КККР. Екип от млади специалисти преминават обучение от експерти от служби по геодезия, картография и кадастър съгласно методология.