Премини към основното съдържание

Агенцията по геодезия, картография и кадастър апелира гражданите да използват електронните й услуги

В последната седмица, поради голям брой заболели и карантинирани служители в централна администрация и регионалните служби, Агенцията по геодезия, картография и кадастър работи в намален състав. Във връзка с това са предприети мерки за динамична реорганизация, за да продължи работата с потребителите, както и за ограничаване разпространението на вируса сред служителите и клиентите. 
Съобразно променящите се обстоятелства се предприемат необходимите мерки за запазване на работния ритъм, за максимално спазване на определените срокове на услугите. Поради сериозния поток от клиенти пред приемните, особено в София и големите градове, напомняме на клиентите ни, че могат да заявяват и получават услуги чрез отдалечен достъп, както и да се обръщат към правоспособни лица за заявяване на услуги. Могат да следят статуса на заявленията си на https://kais.cadastre.bg/ –„проверка на статус“. Това ще намали струпването на хора пред приемните и ще съдейства за ограничаване на разпространението на вируса.
Агенция по геодезия, картография и кадастър информира, че в следващите дни, на база отчетената тенденция, е възможно да има забавяне при обслужването в офисите на службите по геодезия, картография и кадастър. 

slogan bg